Gửi tin nhắn
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho Artful Dragon Press Nhà môi giới in nước ngoài

Thông báo bảo mật này tiết lộ các thực tiễn bảo mật cho www.artfuldragon.com Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau:

  1. Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách nó được sử dụng và với ai nó có thể được chia sẻ.
  2. Những lựa chọn nào bạn có thể lựa chọn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn.
  3. Các quy trình bảo mật để bảo vệ việc sử dụng sai thông tin của bạn.
  4. Làm thế nào bạn có thể sửa bất kỳ sự không chính xác nào trong thông tin.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập để thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn.Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất cứ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, liên quan đến lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba bên ngoài tổ chức của chúng tôi,ngoài những gì cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ như để gửi một đơn đặt hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để thông báo cho bạn về các ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Bạn có quyền truy cập và kiểm soát thông tin

Bạn có thể từ chối bất kỳ liên lạc nào trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm những điều sau đây bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

An ninh

Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền đến chúng tôi theo cách an toàn.Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm kiếm biểu tượng khóa đóng ở cuối trình duyệt web của bạn, hoặc tìm kiếm "https" ở đầu địa chỉ của trang web.

Trong khi chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền qua mạng, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoài mạng.chi trả hoặc dịch vụ khách hàng) được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhânCác máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được giữ trong một môi trường an toàn.

 

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức quatpage@artfuldragon.com.